Kiểu máy điều hòa

Loại máy điều hòa

Sắp xếp theo |

Điều hòa

- Có 462 sản phẩm
 • Điều hoà Daikin FTXD25DVMV - 9.000BTU 2 chiều Inverter Model 2013 Điều hoà Daikin FTXD25DVMV - ... 11.790.000 đ
 • Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU GWC24ND Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU ... 13.590.000 đ
 • Điều hòa Daikin FTKS25GVMV 1 chiều inveter - 9000BTU Điều hòa Daikin FTKS25GVMV 1 chiều ... 11.850.000 đ
 • Điều hòa Daikin 1 chiều INVERTER 12.000 BTU- FTKS35GVMV/RKS35GVMV Điều hòa Daikin 1 chiều INVERTER ... 13.890.000 đ
 • Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK-09CM Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK-09CM 7.290.000 đ
 • MÁY LẠNH NAGAKAWA 1 chiều NS-12JK MÁY LẠNH NAGAKAWA 1 chiều NS-12JK 7.490.000 đ
 • Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09JK Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09JK 6.190.000 đ
 • Điều hòa 2 chiều Panasonic CU/CS-A18PKH-8 - 18.000BTU Điều hòa 2 chiều Panasonic ... 21.490.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 2 chiều, inverter CU/CS-E24PKH-8, 24.000BTU Điều hòa Panasonic 2 chiều, ... 30.690.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 2 chiều, inverter CU/CS-E18PKH-8, 18.000BTU Điều hòa Panasonic 2 chiều, ... 22.990.000 đ
 • Điều hòa 2 chiều Panasonic CU/CS-A24PKH-8 - 24.000BTU Điều hòa 2 chiều Panasonic ... 26.890.000 đ
 • Điều hòa 1 chiều Panasonic CU/CS-KC28QKH-8 - 28.000BTU Điều hòa 1 chiều Panasonic ... 24.900.000 đ
 • Điều hòa 1 chiều Panasonic CU/CS-KC24QKH-8 - 24.000BTU Điều hòa 1 chiều Panasonic ... 21.900.000 đ
 • Điều hòa 1 chiều Panasonic CU/CS-KC18QKH-8 - 18.000BTU Điều hòa 1 chiều Panasonic ... 15.690.000 đ
 • Điều hòa 1 chiều Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 - 12.000BTU Điều hòa 1 chiều Panasonic ... 10.590.000 đ
 • Điều hòa 1 chiều Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 - 9.000BTU Điều hòa 1 chiều Panasonic ... 8.390.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 1 chiều, Inverter CU/CS-TS24QKH-8, 24.000BTU Điều hòa Panasonic 1 chiều, ... 25.290.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 1 chiều, Inverter CU/CS-TS18QKH-8, 18.000BTU Điều hòa Panasonic 1 chiều, ... 19.300.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 1 chiều, Inverter CU/CS-TS12QKH-8, 12.000BTU Điều hòa Panasonic 1 chiều, ... 13.490.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 1 chiều, Inverter CU/CS-TS9QKH-8, 9.000BTU Điều hòa Panasonic 1 chiều, ... 11.290.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR13FVSEDUUNEA 1 CHIỀU INVERTER 13000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR13FVSEDUUNEA 1 ... 14.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR24HVFSLWKNSV 1 CHIỀU INVERTER 22200 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR24HVFSLWKNSV 1 ... 20.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR24HPFNSWKNSV 2 CHIỀU 18000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR24HPFNSWKNSV 2 ... 19.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR24HCFSSURNSV 1 CHIỀU 24000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR24HCFSSURNSV 1 ... 18.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR18HVFSBWKNSV 1 CHIỀU INVERTER 18100 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR18HVFSBWKNSV 1 ... 16.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR18HSSDNWKNSV 2 CHIỀU INVERTER 18000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR18HSSDNWKNSV 2 ... 20.590.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR18HPFNSWKNSV 2 CHIỀU 18000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR18HPFNSWKNSV 2 ... 15.990.000 đ
 • Điều hòa Samsung AR18HCFSSURNSV - 18.000 BTU ,1chiều Điều hòa Samsung AR18HCFSSURNSV - ... 13.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR12HVSFNWKNSV SMART WIFI 1 CHIỀU INVERTER 12000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR12HVSFNWKNSV ... 14.990.000 đ
 • Điều hòa Samsung AR12HVFSBWKNSV 1 chiều Inverter 12.000 BTU Điều hòa Samsung AR12HVFSBWKNSV 1 ... 11.790.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR12HSSDNWKNSV 2 CHIỀU INVERTER 12000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR12HSSDNWKNSV 2 ... 13.990.000 đ
 • ĐIỀU HOÀ SAMSUNG AR12HPFNSWKNSV 2 CHIỀU 12.000BTU ĐIỀU HOÀ SAMSUNG AR12HPFNSWKNSV 2 ... 9.890.000 đ
 • Điều hòa Samsung AR12HCFSSURNSV 1 chiều 12.000 BTU Điều hòa Samsung AR12HCFSSURNSV 1 ... 9.590.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR12HCFNSGMNSV 1 CHIỀU 12000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR12HCFNSGMNSV 1 ... 7.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HVSFNWKNSV SMART WIFI 1 CHIỀU INVERTER 9000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HVSFNWKNSV ... 12.990.000 đ
 • Điều hòa Samsung AR09HVFSBWKNSV 1 chiều Inverter 9.000 BTU Điều hòa Samsung AR09HVFSBWKNSV 1 ... 9.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HSSDNWKNSV 2 CHIỀU INVERTER 9000 BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HSSDNWKNSV 2 ... 12.390.000 đ
 • Điều hòa Samsung AR09HPFNSWKNSV 2 chiều 9.000BTU Điều hòa Samsung AR09HPFNSWKNSV 2 ... 8.390.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HCFSSURNSV 1 CHIỀU 9.000BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HCFSSURNSV 1 ... 7.990.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HCFNSGMN 1 CHIỀU 9.000BTU ĐIỀU HÒA SAMSUNG AR09HCFNSGMN 1 ... 7.490.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG 1 CHIỀU 28000 BTU AF28FVSDAWKNST ĐIỀU HÒA SAMSUNG 1 CHIỀU 28000 BTU ... 59.900.000 đ
 • ĐIỀU HÒA SAMSUNG 2 CHIỀU 28000 BTU AF28FSSDADFNFA ĐIỀU HÒA SAMSUNG 2 CHIỀU 28000 BTU ... 63.990.000 đ
 • Điều hòa LG S24ENA 1 chiều 24.000BTU Điều hòa LG S24ENA 1 chiều ... 17.990.000 đ
 • Điều hòa Daikin 2 chiều INVERTER 12.000 FTXD35HVMV Gas R22 Điều hòa Daikin 2 chiều INVERTER ... 14.890.000 đ
 • Điều hòa Daikin 2 chiều INVERTER FTXD25HVMV/RXD25HVMV, 9.000BTU, R22 Điều hòa Daikin 2 chiều INVERTER ... 10.990.000 đ
 • Điều Hòa Nishu DSC09AN2 ( Kiểu sang trọng ) Điều Hòa Nishu DSC09AN2 ( Kiểu ... 7.590.000 đ
 • Điêu hòa LG 2 chiều 18.000BTU H18ENA Điêu hòa LG 2 chiều 18.000BTU ... 17.090.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 2 chiều, inverter CU/CS-E9PKH-8, 9.000BTU Điều hòa Panasonic 2 chiều, ... 13.990.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 1 chiều, inverter CU/CS-TS24PKH-8, 24.000BTU Điều hòa Panasonic 1 chiều, ... 24.590.000 đ
 • Điều hòa Panasonic 1 chiều, inverter CU/CS-TS18PKH-8, 18.000BTU Điều hòa Panasonic 1 chiều, ... 18.790.000 đ